Krop- og Gestaltterapeut
Lotte Gramstrup

 
 
Terapiform
Henvender sig til
Hvem er jeg
Praktisk information

 

 

Terapiform

Den terapiform jeg praktiserer, hedder krop-og gestaltterapi og foregår via samtale.
Den er fænomenologisk og eksistentialistisk dvs. den tager udgangs-punkt i klientens følelser og tanker, som de opleves her og nu.

Gestaltterapien retter sig mod at få et liv, der giver mening for den enkelte, og som denne er glad og tilfreds med. Det indebærer, at vi skal handle på en måde, så dette kan opfyldes.

Nogle gange handler vi, så det ikke er til gavn for os. Det kan der være mange grunde til, opdragelse, miljø, ja alt hvad vi har oplevet gennem livet, påvirker os. Nogle gange påvirker gamle oplevelser den måde, vi er i dialog med vores omverden på nu. Det kan føre til uhensigtsmæssige handlemønstre, der hindrer god kontakt.

I krop- og gestaltterapi arbejdes der med at rette opmærksomheden på det, vi siger og gør, så uhensigtsmæssige handlemønstre opdages. Denne indsigt vil gøre os i stand til at træffe et valg om at handle anderledes.

Intellekt og krop anser vi ikke for to uafhængige sider af mennesket men opfatter dem som et hele. Kroppen kan fortælle os meget om vores sindsstemninger via fysiske symptomer. Ved at blive opmærksom på dens signaler og snakke om dem, kan vi sætte ord på tanker og følelser, så vi får en dybere forståelse af os selv.

Tlf.: 2330 9086
Email:
lotte@thy-terapi.dk